Ana Sayfa / Vize / İtalya Vizesi

İtalya Vizesi

Vize Başvurusunda Bulunmak İçin Tıklayabilirsiniz. Vize Başvuru Formu

 

İTALYA VİZE

TURİSTİK ZİYARET İÇİN GEREKEN BELGELER (Çalışan)

 • Başvuru Formu: Tüm sorular başvuru sahibi tarafından cevaplandırılmış ve form başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalıdır. Dikkat edilmesi gereken başvuru formunda çift imza yeri vardır (37.soru ve 4. syf. son soru/kutucuk ) ve başvuru tarihi atılmalıdır.
 • Son 6 ay içerisinde çektirilmiş, 35-40mm, objektife direkt bakan, yüz hatlarının açık seçik ayırt edilmesini sağlayacak biçimde, beyaz arka planlı, iki adet vesikalık fotoğraf.
 • Güncel pasaport aslı getirilmelidir.
 • Çipli (bordo) pasaportunuzun 1. ve 2. Sayfa, varsa lacivert pasaportunuzun 1., 2., 3., temdit (Geçerlilik süresini gösteren tüm sayfalar), son sayfa (60.); varsa Schengen, Amerika, İngiltere, Romanya, Bulgaristan vizelerinin ve giriş-çıkış damgalarının bulunduğu sayfa fotokopileri.
 • Son 10 sene içerisinde çıkartılmış pasaportunuzun geçerlilik süresi verilecek muhtemel vize bitim tarihinden itibaren en az üç ay olmalıdır. Ayrıca en az bir boş sayfası bulunmalıdır.
 • Pasaport sahibine ait üzerinde T.C. Kimlik No yazılı 1 adet Nüfus Cüzdanı (Kimlik) fotokopisi getirilmesi zorunludur.
 • AB Üye Ülkelerde ikamet edilecek süre zarfında (talep edilen vizenin süresini kapsar nitelikte) meydana gelebilecek sağlık nedenleri, acil tedavi, acil yatış veya vefata bağlı yurda dönüş masraflarını karşılayabilecek uygun ve geçerli seyahat sağlık sigortası. Sigorta AB Üye Ülkelerin tamamında geçerli olmalı, öngörülen transit ve ikamet süresini kapsamalıdır. Asgari poliçe tutarı 30.000 Euro teminatlı olmalıdır.
 • Şirket antetli kağıdına çalışanın görevini, işe giriş tarihini, maaşını ve talep ettiği izin süresini belirten işveren tarafından ıslak imzalı kaşeli dilekçe aslı.
 • Şirketin imza sirküleri okunaklı fotokopisi.
 • Faaliyet belgesi son üç ay içerisinde alınmış olmalı, aslı ve fotokopisi getirilmelidir.
 • Vergi levhası fotokopisi.
 • Ticaret Sicil Gazete veya bağlı bulunulan oda kaydının okunaklı fotokopisi.
 • SGK işe giriş bildirgesi okunaklı fotokopisi.
 • SGK son 4 aya ait prim bildirgeleri veya internetten alınacak SGK Hizmet Dökümü Cetveli.Emekli olarak çalışanlardan son 4aya ait sosyal güvenlik destek prim dökümleri.
 • Maaş bordrosunun son 3 aya ait kaşeli-imzalı fotokopileri.
 • Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı olmayan iş yerlerinden (emekli sandığı vs…) bağlı bulundukları-ödeme yaptıkları kurumdan antetli kağıda kaşeli imzalı ekinde imza sirküleri ile yazı gelecek.
 • Hiçbir sosyal kuruma bağlı olmayan personel için noter onaylı iş akdi.
 • Şahsa ait son üç aylık dönemi kapsayan banka cüzdanlarının aslı ve okunaklı fotokopileri veya bankadan alınmış imzalı kaşeli hesap ekstresi aslı; İlk schengen vizesi alacak olan kişiler son üç aylık banka cüzdanlarının aslı ve okunaklı fotokopileri veya bankadan alınmış imzalı kaşeli hesap ekstresi aslı ve ekinde imzalayan kişinin imza yetkisini gösteren banka imza sirküleri.
 • Mal varlığınızı belgeleyen evrakların okunaklı fotokopileri (Tapu, kira kontratı vs….).
 • Gidiş – dönüş uçak ve otel (konaklama) rezervasyonları.
 • İtalya İçişleri Bakanlığı’nın yürürlükteki düzenlemeleri ile kalış süresine göre tespit edilen tutarlara uygun maddi imkânlar.
 • Vize harç bedeli iDATA ofislerinde nakit olarak ödenecektir.

Ekonomik olarak başkalarına bağımlı olan şahıslar (ör. öğrenciler, reşit olmayanlar, eşler/ev hanımı) ve geçimi ebeveynleri veya eşi tarafından sağlananlar, nüfus kayıt örneklerini, geçimlerini sağlayan aile bireylerinin mali durumunu gösterir evrakları (iDATA evrak listelerine bkz.) kendilerini destekleyen aile bireyinin maddi yükümlülüğü üstlendiğini beyan eder mektubuyla birlikte imzanın o şahsa ait olduğunu ispatlayan resmi bir evrak (ehliyet, pasaport fotokopisi vs..) getirmelidirler.

TURİSTİK ZİYARET İÇİN GEREKEN BELGELER (Serbest Meslek)

 • Başvuru Formu: Tüm sorular başvuru sahibi tarafından cevaplandırılmış ve form başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalıdır Dikkat edilmesi gereken başvuru formunda çift imza yeri vardır (37.soru ve 4. syf. son soru/kutucuk ) ve başvuru tarihi atılmalıdır.
 • Son 6 ay içerisinde çektirilmiş, 35-40mm, objektife direkt bakan, yüz hatlarının açık seçik ayırt edilmesini sağlayacak biçimde, beyaz arka planlı, iki adet vesikalık fotoğraf. Güncel pasaport aslı
 • Çipli (bordo) pasaportunuzun 1. ve 2. Sayfa, varsa lacivert pasaportunuzun 1., 2., 3., temdit (Geçerlilik süresini gösteren tüm sayfalar), son sayfa (60.); varsa Schengen, Amerika, İngiltere, Romanya, Bulgaristan vizelerinin ve giriş-çıkış damgalarının bulunduğu sayfa fotokopileri.
 • Son 10 sene içerisinde çıkartılmış pasaportunuzun geçerlilik süresi verilecek muhtemel vize bitim tarihinden itibaren en az üç ay olmalıdır. Ayrıca en az bir boş sayfası bulunmalıdır.
 • Pasaport sahibine ait üzerinde T.C. Kimlik No yazılı 1 adet Nüfus Cüzdanı (Kimlik) fotokopisi getirilmesi zorunludur.
 • AB Üye Ülkelerde ikamet edilecek süre zarfında (talep edilen vizenin süresini kapsar nitelikte) meydana gelebilecek sağlık nedenleri, acil tedavi, acil yatış veya vefata bağlı yurda dönüş masraflarını karşılayabilecek uygun ve geçerli seyahat sağlık sigortası. Sigorta AB Üye Ülkelerin tamamında geçerli olmalı, öngörülen transit ve ikamet süresini kapsamalıdır. Asgari poliçe tutarı 000 Euro teminatlı olmalıdır.
 • Şahsın antetli kağıdına (varsa ) seyahat amacını, kalınacak süreyi, her türlü kalış-olası sağlık masraflarının karşılanacağını belirten ad-soyadı-ıslak kaşe – imzası bulunan vize talep dilekçe aslı.
 • Şahsın imza beyannamesi.
 • Vergi levhası fotokopisi.
 • İlgilinin bağlı bulunduğu meslek odasına kayıt belgesi aslı ve fotokopisi.
 • Şahsa ait son üç aylık dönemi kapsayan banka cüzdanlarının aslı ve okunaklı fotokopileri veya bankadan alınmış imzalı kaşeli hesap ekstresi aslı; İlk schengen vizesi alacak olan kişiler son üç aylık banka cüzdanlarının aslı ve okunaklı fotokopileri veya bankadan alınmış imzalı kaşeli hesap ekstresi aslı ve ekinde imzalayan kişinin imza yetkisini gösteren banka imza sirküleri.
 • Malvarlığınızı belgeleyen evrakların okunaklı fotokopisi (Tapu, kira kontratı vs..).
 • Gidiş – dönüş uçak ve otel (konaklama)rezervasyonları.
 • İtalya İçişleri Bakanlığı’nın yürürlükteki düzenlemeleri ile kalış süresine göre tespit edilen tutarlara uygun maddi imkanlar
 • Vize harç bedeli iDATA ofislerinde nakit olarak ödenecektir.

UYARI

 • Başvurularınızın değerlendirilmesi için İtalyan Konsolosluğu tarafından mülakata çağırılabilirsiniz ve Yukarıda belirtilen maddelere ek olarak konsolosluk tarafından başka belgeler de getirmeniz istenebilir. Her iki durumda da vize işlenme süresi ve pasaport teslim tarihi değişebilir.
 • İtalya’da bir evde kalmak üzere davetli olanlara davet eden kişiden davet mektubu ve tatbik imzası bulunan kimlik fotokopisi; Davet eden kişi Avrupa Birliği vatandaşı değil ise ilave oturma izni gerekmektedir.
 • Soyadı tutmama, boşanma, Avrupa Birliği vatandaşı yakını olma vs… gibi durumlarda başvuru sahiplerinin vukuatlı nüfus kayıt örneği ibraz etmeleri gerekebilir.

Ekonomik olarak başkalarına bağımlı olan şahıslar (ör. öğrenciler, reşit olmayanlar, eşler/ev hanımı) ve geçimi ebeveynleri veya eşi tarafından sağlananlar, nüfus kayıt örneklerini, geçimlerini sağlayan aile bireylerinin mali durumunu gösterir evrakları (iDATA evrak listelerine bkz.) kendilerini destekleyen aile bireyinin maddi yükümlülüğü üstlendiğini beyan eder mektubuyla birlikte imzanın o şahsa ait olduğunu ispatlayan resmi bir evrak (ehliyet, pasaport fotokopisi vs..) getirmelidirler.

TURİSTİK ZİYARET İÇİN BELGELER (Emekli)

 • Başvuru Formu: Tüm sorular başvuru sahibi tarafından cevaplandırılmış ve form başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalıdır Dikkat edilmesi gereken başvuru formunda çift imza yeri vardır (37.soru ve 4. syf. son soru/kutucuk ) ve başvuru tarihi atılmalıdır.
 • Son 6 ay içerisinde çektirilmiş, 35-40mm, objektife direkt bakan, yüz hatlarının açık seçik ayırt edilmesini sağlayacak biçimde, beyaz arka planlı, iki adet vesikalık fotoğraf. Biometrik fotoğraf çekimi hizmetleri için iDATA ofislerinden destek alabilirsiniz.
 • Güncel pasaport aslı
 • Çipli (bordo) pasaportunuzun 1. ve 2. Sayfa, varsa lacivert pasaportunuzun 1., 2., 3., temdit (Geçerlilik süresini gösteren tüm sayfalar), son sayfa (60.); varsa Schengen, Amerika, İngiltere, Romanya, Bulgaristan vizelerinin ve giriş-çıkış damgalarının bulunduğu sayfa fotokopileri.
 • Son 10 sene içerisinde çıkartılmış pasaportunuzun geçerlilik süresi verilecek muhtemel vize bitim tarihinden itibaren en az üç ay olmalıdır. Ayrıca en az bir boş sayfası bulunmalıdır.
 • Pasaport sahibine ait üzerinde T.C. Kimlik No yazılı 1 adet Nüfus Cüzdanı (Kimlik) fotokopisi getirilmesi zorunludur.
 • AB Üye Ülkelerde ikamet edilecek süre zarfında (talep edilen vizenin süresini kapsar nitelikte) meydana gelebilecek sağlık nedenleri, acil tedavi, acil yatış veya vefata bağlı yurda dönüş masraflarını karşılayabilecek uygun ve geçerli seyahat sağlık sigortası. Sigorta AB Üye Ülkelerin tamamında geçerli olmalı, öngörülen transit ve ikamet süresini kapsamalıdır. Asgari poliçe tutarı 000 Euro teminatlı olmalıdır.
 • Seyahat amacını, kalınacak süreyi ve tatil güzergahını belirten şahsın dilekçe aslı.
 • Maddi durumu gösterir belgeler:
 • Emeklilik cüzdanı / belgesi okunaklı fotokopisi.
 • Şahsın emeklilik gelirine ait son üç aylık dönemi kapsayan banka cüzdanlarının aslı ve okunaklı fotokopisi veya bankadan alınmış imzalı kaşeli hesap ekstresi aslı.
 • Şahsa ait son üç aylık dönemi kapsayan banka cüzdanlarının aslı ve okunaklı fotokopileri veya bankadan alınmış imzalı kaşeli hesap ekstresi aslı; İlk schengen vizesi alacak olan kişiler son üç aylık banka cüzdanlarının aslı ve okunaklı fotokopileri veya bankadan alınmış imzalı kaşeli hesap ekstresi aslı ve ekinde imzalayan kişinin imza yetkisini gösteren banka imza sirküleri.
 • Malvarlığınızı belgeleyen evrakların fotokopisi (Tapu, kira kontratı vs…).
 • Gidiş – dönüş uçak ve otel (konaklama)rezervasyonları.
 • İtalya İçişleri Bakanlığı’nın yürürlükteki düzenlemeleri ile kalış süresine göre tespit edilen tutarlara uygun maddi imkanlar (ilgili sayfaya bakınız )
 • Vize harç bedeli iDATA ofislerinde nakit olarak ödenecektir.
 • iDATA koordinasyon bedeli iDATA ofislerinden nakit veya kredi kartı ile ödenebilir.

UYARI

 • Başvurularınızın değerlendirilmesi için İtalyan Konsolosluğu tarafından mülakata çağırılabilirsiniz ve Yukarıda belirtilen maddelere ek olarak konsolosluk tarafından başka belgeler de getirmeniz istenebilir. Her iki durumda da vize işlenme süresi ve pasaport teslim tarihi değişebilir.
 • İtalya’da bir evde kalmak üzere davetli olanlara davet eden kişiden davet mektubu ve tatbik imzası bulunan kimlik fotokopisi; Davet eden kişi Avrupa Birliği vatandaşı değil ise ilave oturma izni gerekmektedir.
 • Soyadı tutmama, boşanma, Avrupa Birliği vatandaşı yakını olma vs… gibi durumlarda başvuru sahiplerinin vukuatlı nüfus kayıt örneği ibraz etmeleri gerekebilir.

Ekonomik olarak başkalarına bağımlı olan şahıslar (ör. öğrenciler, reşit olmayanlar, eşler/ev hanımı) ve geçimi ebeveynleri veya eşi tarafından sağlananlar, nüfus kayıt örneklerini, geçimlerini sağlayan aile bireylerinin mali durumunu gösterir evrakları kendilerini destekleyen aile bireyinin maddi yükümlülüğü üstlendiğini beyan eder mektubuyla birlikte imzanın o şahsa ait olduğunu ispatlayan resmi bir evrak (ehliyet, pasaport fotokopisi vs..) getirmelidirler.

 • Evlenmiş olup pasaportunda halen kızlık soyadını kullananların pasaportları geçerli olmayacaktır, vize işlemi yalnızca yeni soyadın göründüğü pasaport üzerine işlenebilir.
 • Maddi olarak sizi İtalya’dan davet eden kişi destekliyorsa İtalya’da bir bankadan yapılmış olan banka teminat mektubu aslı ve fotokopisi gerekmektedir. Bu teminat şekli yalnızca turistik vize başvurularında geçerlidir.

Başvuru sahibinin ve/veya eşinin birinci derece akrabalarından biri AB vatandaşı ise yakınlık derecesini belgeleyen evrak ile birlikte Konsolosluğa hitaben yazacağı bir dilekçede başvuru sahibi için vize talebinde bulunacak.

TURİSTİK ZİYARET İÇİN GEREKEN BELGELER (Devlet Memurları)

 • Başvuru Formu: Tüm sorular başvuru sahibi tarafından cevaplandırılmış ve form başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalıdır (iDATA web sitesinden veya iDATA ofisinden temin edilebilir). Dikkat edilmesi gereken başvuru formunda çift imza yeri vardır (37.soru ve 4. syf. son soru/kutucuk ) ve başvuru tarihi atılmalıdır.
 • Son 6 ay içerisinde çektirilmiş, 35-40mm, objektife direkt bakan, yüz hatlarının açık seçik ayırt edilmesini sağlayacak biçimde, beyaz arka planlı, iki adet vesikalık fotoğraf.
 • Güncel pasaport aslı
 • Çipli (bordo) pasaportunuzun 1. ve 2. Sayfa, varsa lacivert pasaportunuzun 1., 2., 3., temdit (Geçerlilik süresini gösteren tüm sayfalar), son sayfa (60.); varsa Schengen, Amerika, İngiltere, Romanya, Bulgaristan vizelerinin ve giriş-çıkış damgalarının bulunduğu sayfa fotokopileri.
 • Son 10 sene içerisinde çıkartılmış pasaportunuzun geçerlilik süresi verilecek muhtemel vize bitim tarihinden itibaren en az üç ay olmalıdır. Ayrıca en az bir boş sayfası bulunmalıdır.
 • Pasaport sahibine ait üzerinde T.C. Kimlik No yazılı 1 adet Nüfus Cüzdanı (Kimlik) fotokopisi getirilmesi zorunludur.
 • AB Üye Ülkelerde ikamet edilecek süre zarfında (talep edilen vizenin süresini kapsar nitelikte) meydana gelebilecek sağlık nedenleri, acil tedavi, acil yatış veya vefata bağlı yurda dönüş masraflarını karşılayabilecek uygun ve geçerli seyahat sağlık sigortası. Sigorta AB Üye Ülkelerin tamamında geçerli olmalı, öngörülen transit ve ikamet süresini kapsamalıdır. Asgari poliçe tutarı 000 Euro teminatlı olmalıdır.
 • Şahsın, seyahat amacını, kalacağı süreyi ve tatil güzergahını belirten dilekçe aslı.
 • Şahsa ait son üç aylık dönemi kapsayan banka cüzdanlarının aslı ve okunaklı fotokopileri veya bankadan alınmış imzalı kaşeli hesap ekstresi aslı; İlk schengen vizesi alacak olan kişiler son üç aylık banka cüzdanlarının aslı ve okunaklı fotokopileri veya bankadan alınmış imzalı kaşeli hesap ekstresi aslı ve ekinde imzalayan kişinin imza yetkisini gösteren banka imza sirküleri.
 • Çalıştıkları kurumdan kişinin kurumdaki görevi, seyahat amacı ve kalınacak süreyi belirten; mühürlü ve kurum yetkilisinin adı-soyadı-imzası bulunan izin yazısı aslı.
 • Maaş bordrosunun son üç aya ait mühürlü-imzalı fotokopileri.
 • Malvarlığınızı belgeleyen evrakların okunaklı fotokopisi (Tapu, kira kontratı vs..).
 • Gidiş – dönüş uçak ve otel (konaklama)rezervasyonları.
 • İtalya İçişleri Bakanlığı’nın yürürlükteki düzenlemeleri ile kalış süresine göre tespit edilen tutarlara uygun maddi imkanlar (ilgili sayfaya bakınız ).
 • Vize harç bedeli iDATA ofislerinde nakit olarak ödenecektir.
 • orijinal yetkilendirme formunun ekine üzerinde T.C. Kimlik No yazılı 1 adet Nüfus Cüzdanı (Kimlik) fotokopisi getirmelidir.

UYARI

 • Başvurularınızın değerlendirilmesi için İtalyan Konsolosluğu tarafından mülakata çağırılabilirsiniz ve Yukarıda belirtilen maddelere ek olarak konsolosluk tarafından başka belgeler de getirmeniz istenebilir.Her iki durumda da vize işlem süresi ve pasaport teslim tarihi değişebilir.
 • İtalya’da bir evde kalmak üzere davetli olanlara davet eden kişiden davet mektubu ve tatbik imzası bulunan kimlik fotokopisi; Davet eden kişi Avrupa Birliği vatandaşı değil ise ilave oturma izni gerekmektedir.
 • Soyadı tutmama, boşanma, Avrupa Birliği vatandaşı yakını olma vs… gibi durumlarda başvuru sahiplerinin vukuatlı nüfus kayıt örneği ibraz etmeleri gerekebilir.

Ekonomik olarak başkalarına bağımlı olan şahıslar (ör. öğrenciler, reşit olmayanlar, eşler/ev hanımı) ve geçimi ebeveynleri veya eşi tarafından sağlananlar, nüfus kayıt örneklerini, geçimlerini sağlayan aile bireylerinin mali durumunu gösterir evrakları (iDATA evrak listelerine bkz.) kendilerini destekleyen aile bireyinin maddi yükümlülüğü üstlendiğini beyan eder mektubuyla birlikte imzanın o şahsa ait olduğunu ispatlayan resmi bir evrak (ehliyet, pasaport fotokopisi vs..) getirmelidirler.

 • Maddi olarak sizi İtalya’dan davet eden kişi destekliyorsa İtalya’da bir bankadan yapılmış olan banka teminat mektubu aslı ve fotokopisi gerekmektedir. Bu teminat şekli yalnızca turistik vize başvurularında geçerlidir.
 • Karayolu ile seyahat edenlerden seyahat güzergah yazısı, uluslararası ehliyet fotokopisi Başvuru sahibinin ve/veya eşinin birinci derece akrabalarından biri AB vatandaşı ise yakınlık derecesini belgeleyen evrak ile birlikte Konsolosluğa hitaben yazacağı bir dilekçede başvuru sahibi için vize talebinde bulunacak.

 

TURİSTİK ZİYARET İÇİN GEREKEN BELGELER (İşveren)

 • Başvuru Formu: Tüm sorular başvuru sahibi tarafından cevaplandırılmış ve form başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalıdır. Dikkat edilmesi gereken başvuru formunda çift imza yeri vardır (37.soru ve 4. syf. son soru/kutucuk ) ve başvuru tarihi atılmalıdır.
 • Son 6 ay içerisinde çektirilmiş, 35-40mm, objektife direkt bakan, yüz hatlarının açık seçik ayırt edilmesini sağlayacak biçimde, beyaz arka planlı, iki adet vesikalık fotoğraf. Biometrik fotoğraf çekimi hizmetleri için iDATA ofislerinden destek alabilirsiniz.
 • Güncel pasaport aslı
 • Çipli (bordo) pasaportunuzun 1. ve 2. Sayfa, varsa lacivert pasaportunuzun 1., 2., 3., temdit (Geçerlilik süresini gösteren tüm sayfalar), son sayfa (60.); varsa Schengen, Amerika, İngiltere, Romanya, Bulgaristan vizelerinin ve giriş-çıkış damgalarının bulunduğu sayfa fotokopileri.
 • Son 10 sene içerisinde çıkartılmış pasaportunuzun geçerlilik süresi verilecek muhtemel vize bitim tarihinden itibaren en az üç ay olmalıdır. Ayrıca en az bir boş sayfası bulunmalıdır.
 • Pasaport sahibine ait üzerinde T.C. Kimlik No yazılı 1 adet Nüfus Cüzdanı (Kimlik) fotokopisi getirilmesi zorunludur.
 • AB Üye Ülkelerde ikamet edilecek süre zarfında (talep edilen vizenin süresini kapsar nitelikte) meydana gelebilecek sağlık nedenleri, acil tedavi, acil yatış veya vefata bağlı yurda dönüş masraflarını karşılayabilecek uygun ve geçerli seyahat sağlık sigortası. Sigorta AB Üye Ülkelerin tamamında geçerli olmalı, öngörülen transit ve ikamet süresini kapsamalıdır. Asgari poliçe tutarı 000 Euro teminatlı olmalıdır.
 • Şirket antetli kağıdına başvuru sahibinin şirket sahibi/ ortağı olduğunu , gidiş-dönüş tarihlerini ve tatil güzergahını belirten ıslak imzalı kaşeli dilekçe aslı.
 • Şirketin imza sirküleri okunaklı fotokopisi.
 • Faaliyet belgesi son üç ay içerisinde alınmış olmalı, aslı ve fotokopisi getirilmelidir.
 • Vergi levhası fotokopisi.
 • Ticaret Sicil Gazete veya bağlı bulunulan oda kaydının okunaklı fotokopisi.
 • Şahsa veya şirkete ait son üç aylık dönemi kapsayan banka cüzdanlarının aslı ve okunaklı fotokopileri veya bankadan alınmış imzalı kaşeli hesap ekstresi aslı; İlk schengen vizesi alacak olan kişiler son üç aylık banka cüzdanlarının aslı ve okunaklı fotokopileri veya bankadan alınmış imzalı kaşeli hesap ekstresi aslı ve ekinde imzalayan kişinin imza yetkisini gösteren banka imza sirküleri.
 • Mal varlığınızı belgeleyen evrakların okunaklı fotokopileri (Tapu, kira kontratı vs….).
 • Gidiş – dönüş uçak ve otel (konaklama)rezervasyonları.
 • İtalya İçişleri Bakanlığı’nın yürürlükteki düzenlemeleri ile kalış süresine göre tespit edilen tutarlara uygun maddi imkanlar.
 • Vize harç bedeli iDATA ofislerinde nakit olarak ödenecektir.

UYARI

 • Başvurularınızın değerlendirilmesi için İtalyan Konsolosluğu tarafından mülakata çağırılabilirsiniz ve Yukarıda belirtilen maddelere ek olarak konsolosluk tarafından başka belgeler de getirmeniz istenebilir. Her iki durumda da vize işlem süresi ve pasaport teslim tarihi değişebilir.
 • İtalya’da bir evde kalmak üzere davetli olanlara davet eden kişiden davet mektubu ve tatbik imzası bulunan kimlik fotokopisi; Davet eden kişi Avrupa Birliği vatandaşı değil ise ilave oturma izni gerekmektedir.
 • Seyahat tarihlerini kapsayan geçerli bir Schengen vizesinin olduğu durumlarda vize başvuruları kabul edilmeyecektir.
 • Soyadı tutmama, boşanma, Avrupa Birliği vatandaşı yakını olma vs… gibi durumlarda başvuru sahiplerinin vukuatlı nüfus kayıt örneği ibraz etmeleri gerekebilir.

Ekonomik olarak başkalarına bağımlı olan şahıslar (ör. öğrenciler, reşit olmayanlar, eşler/ev hanımı) ve geçimi ebeveynleri veya eşi tarafından sağlananlar, nüfus kayıt örneklerini, geçimlerini sağlayan aile bireylerinin mali durumunu gösterir evrakları (iDATA evrak listelerine bkz.) kendilerini destekleyen aile bireyinin maddi yükümlülüğü üstlendiğini beyan eder mektubuyla birlikte imzanın o şahsa ait olduğunu ispatlayan resmi bir evrak (ehliyet, pasaport fotokopisi vs..) getirmelidirler. – Evlenmiş olup pasaportunda halen kızlık soyadını kullananların pasaportları geçerli olmayacaktır, vize işlemi yalnızca yeni soyadın göründüğü pasaport üzerine işlenebilir.

 • Maddi olarak sizi İtalya’dan davet eden kişi destekliyorsa İtalya’da bir bankadan yapılmış olan banka teminat mektubu aslı ve fotokopisi gerekmektedir. Bu teminat şekli yalnızca turistik vize başvurularında geçerlidir.

Başvuru sahibinin ve/veya eşinin birinci derece akrabalarından biri AB vatandaşı ise yakınlık derecesini belgeleyen evrak ile birlikte Konsolosluğa hitaben yazacağı bir dilekçede başvuru sahibi için vize talebinde bulunacak.

TURİSTİK ZİYARET İÇİN GEREKEN BELGELER (Devlet Memurları)

 • Başvuru Formu: Tüm sorular başvuru sahibi tarafından cevaplandırılmış ve form başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalıdır (iDATA web sitesinden veya iDATA ofisinden temin edilebilir). Dikkat edilmesi gereken başvuru formunda çift imza yeri vardır (37.soru ve 4. syf. son soru/kutucuk ) ve başvuru tarihi atılmalıdır.
 • Son 6 ay içerisinde çektirilmiş, 35-40mm, objektife direkt bakan, yüz hatlarının açık seçik ayırt edilmesini sağlayacak biçimde, beyaz arka planlı, iki adet vesikalık fotoğraf. Biometrik fotoğraf çekimi hizmetleri için iDATA ofislerinden destek alabilirsiniz.
 • Güncel pasaport aslı
 • Çipli (bordo) pasaportunuzun 1. ve 2. Sayfa, varsa lacivert pasaportunuzun 1., 2., 3., temdit (Geçerlilik süresini gösteren tüm sayfalar), son sayfa (60.); varsa Schengen, Amerika, İngiltere, Romanya, Bulgaristan vizelerinin ve giriş-çıkış damgalarının bulunduğu sayfa fotokopileri.
 • Son 10 sene içerisinde çıkartılmış pasaportunuzun geçerlilik süresi verilecek muhtemel vize bitim tarihinden itibaren en az üç ay olmalıdır. Ayrıca en az bir boş sayfası bulunmalıdır.
 • Pasaport sahibine ait üzerinde T.C. Kimlik No yazılı 1 adet Nüfus Cüzdanı (Kimlik) fotokopisi getirilmesi zorunludur.
 • AB Üye Ülkelerde ikamet edilecek süre zarfında (talep edilen vizenin süresini kapsar nitelikte) meydana gelebilecek sağlık nedenleri, acil tedavi, acil yatış veya vefata bağlı yurda dönüş masraflarını karşılayabilecek uygun ve geçerli seyahat sağlık sigortası. Sigorta AB Üye Ülkelerin tamamında geçerli olmalı, öngörülen transit ve ikamet süresini kapsamalıdır. Asgari poliçe tutarı 000 Euro teminatlı olmalıdır.
 • Şahsın, seyahat amacını, kalacağı süreyi ve tatil güzergahını belirten dilekçe aslı.
 • Şahsa ait son üç aylık dönemi kapsayan banka cüzdanlarının aslı ve okunaklı fotokopileri veya bankadan alınmış imzalı kaşeli hesap ekstresi aslı; İlk schengen vizesi alacak olan kişiler son üç aylık banka cüzdanlarının aslı ve okunaklı fotokopileri veya bankadan alınmış imzalı kaşeli hesap ekstresi aslı ve ekinde imzalayan kişinin imza yetkisini gösteren banka imza sirküleri.
 • Çalıştıkları kurumdan kişinin kurumdaki görevi, seyahat amacı ve kalınacak süreyi belirten; mühürlü ve kurum yetkilisinin adı-soyadı-imzası bulunan izin yazısı aslı.
 • Maaş bordrosunun son üç aya ait mühürlü-imzalı fotokopileri.
 • Malvarlığınızı belgeleyen evrakların okunaklı fotokopisi (Tapu, kira kontratı vs..).
 • Gidiş – dönüş uçak ve otel (konaklama)rezervasyonları.
 • İtalya İçişleri Bakanlığı’nın yürürlükteki düzenlemeleri ile kalış süresine göre tespit edilen tutarlara uygun maddi imkanlar (ilgili sayfaya bakınız ).
 • Vize harç bedeli iDATA ofislerinde nakit olarak ödenecektir.
 • iDATA koordinasyon bedeli iDATA ofislerinden nakit veya kredi kartı ile ödenebilir.
 • Pasaport sahibi iDATA ofisine şahsen gelmediği durumlarda, (veya pasaportun işlemi bittikten sonra takip edebilmek için) pasaportunu/başvuruyu getiren kişi için yetkilendirme formu-pasaport teslim vekaletnamesi doldurması zorunludur (Yetkilendirme formu örneği için iDATA web sayfası Ek Formlara bkz.). Pasaportu getiren kişi ıslak imzalı-orijinal yetkilendirme formunun ekine üzerinde T.C. Kimlik No yazılı 1 adet Nüfus Cüzdanı (Kimlik) fotokopisi getirmelidir.

UYARI

 • Vize harcı ve iDATA koordinasyon ücretleri her bir başvuru için ödenecek olup iade edilmezler.
 • Başvurularınızın değerlendirilmesi için İtalyan Konsolosluğu tarafından mülakata çağırılabilirsiniz ve Yukarıda belirtilen maddelere ek olarak konsolosluk tarafından başka belgeler de getirmeniz istenebilir.Her iki durumda da vize işlem süresi ve pasaport teslim tarihi değişebilir.
 • Başvuru formunda belirtilen telefon numaraları başvuru sahibine ait olmalıdır.
 • Başvuru sahibi Türk vatandaşı değil ise; Türkiye Cumhuriyeti tarafından verilen ve süresi planlanan seyahat tarihinden en erken üç ay sonra biten ikamet tezkeresi.
 • Reşit olmayan çocuklar (18 yaş altı) için her iki veliden ya da yasal vasi den (beraber seyahat edilse de edilmese de) noter onaylı, son 6 ay içerisinde çıkartılmış muvafakatname aslı ve fotokopisi alınması; anne ve baba pasaportuna kayıtlı çocuklar için de ayrı başvuru formu doldurulması; çocukların vize başvuru formlarını ve iDATA vekaletname formunu hem anne hem de babanın imzalaması gerekmektedir.
 • Reşit olmayan çocuklar anne veya babaları ile seyahat etmedikleri durumlarda yanlarında refakat edecek olan kişi için ebeveynlerden kişiye düzenlenmiş izin yazısı aslı.
 • İtalya’da bir evde kalmak üzere davetli olanlara davet eden kişiden davet mektubu ve tatbik imzası bulunan kimlik fotokopisi; Davet eden kişi Avrupa Birliği vatandaşı değil ise ilave oturma izni gerekmektedir. (Davet mektubu örneği için bkz. iDATA ana sayfa)
 • Seyahat tarihlerini kapsayan geçerli bir Schengen vizesinin olduğu durumlarda vize başvuruları kabul edilmeyecektir.
 • Soyadı tutmama, boşanma, Avrupa Birliği vatandaşı yakını olma vs… gibi durumlarda başvuru sahiplerinin vukuatlı nüfus kayıt örneği ibraz etmeleri gerekebilir.

Ekonomik olarak başkalarına bağımlı olan şahıslar (ör. öğrenciler, reşit olmayanlar, eşler/ev hanımı) ve geçimi ebeveynleri veya eşi tarafından sağlananlar, nüfus kayıt örneklerini, geçimlerini sağlayan aile bireylerinin mali durumunu gösterir evrakları (iDATA evrak listelerine bkz.) kendilerini destekleyen aile bireyinin maddi yükümlülüğü üstlendiğini beyan eder mektubuyla birlikte imzanın o şahsa ait olduğunu ispatlayan resmi bir evrak (ehliyet, pasaport fotokopisi vs..) getirmelidirler.

 • Evlenmiş olup pasaportunda halen kızlık soyadını kullananların pasaportları geçerli olmayacaktır, vize işlemi yalnızca yeni soyadın göründüğü pasaport üzerine işlenebilir.
 • Eğitim görenler, yeni tarihli İngilizce öğrenci belgelerinin aslını getirmelidir.
 • Maddi olarak sizi İtalya’dan davet eden kişi destekliyorsa İtalya’da bir bankadan yapılmış olan banka teminat mektubu aslı ve fotokopisi gerekmektedir. Bu teminat şekli yalnızca turistik vize başvurularında geçerlidir.
 • Karayolu ile seyahat edenlerden seyahat güzergah yazısı, uluslararası ehliyet fotokopisi (beynelmilel şoför ehliyetnamesi), uluslararası trafik sigorta fotokopisi ve ruhsat fotokopisi.
 • Aynı seyahat süresince birden fazla schengen ülke ziyareti gerçekleştirilecek ise seyahatin tamamında en çok hangi schengen ülkesinde kalış yapılacaksa o ülkenin vizesine başvuru yapılmalıdır.

Interrail ile seyahat edecek olan kişilerin İtalya’daki otel rezervasyonları dışında, gidecekleri diğer ülkelerdeki otel rezervasyonlarını da evraklara ilave etmeleri gerekir.

Başvuru sahibinin ve/veya eşinin birinci derece akrabalarından biri AB vatandaşı ise yakınlık derecesini belgeleyen evrak ile birlikte Konsolosluğa hitaben yazacağı bir dilekçede başvuru sahibi için vize talebinde bulunacak.

Vize harcı

Bazı gruplar kapsamında yer alan başvuru sahipleri vize harcından muaftır (12 yaşından küçük olanlar; eğitim veya pedagojik formasyon sebebiyle seyahat eden reşit olan ve olmayan öğrenciler ve refakat amaçlı olarak seyahat eden mezun öğrenciler ve öğretmenler; 28 Eylül 2005 tarihli, 2005/761/CE sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tavsiyesi çerçevesinde bilimsel araştırma amacı ile seyahat eden araştırmacılar; kar amacı gütmeyen toplum kuruluşları tarafından organize edilen seminerlerin, konferansların, sportif, kültürel veya eğitim etkinliklerinin, 25 yaşını doldurmamış katılımcıları).

TİCARİ ZİYARET İÇİN GEREKEN BELGELER (Çalışanlar)

 • Başvuru Formu: Tüm sorular başvuru sahibi tarafından cevaplandırılmış ve form başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalıdır Dikkat edilmesi gereken başvuru formunda çift imza yeri vardır (37.soru ve 4. syf. son soru/kutucuk ) ve başvuru tarihi atılmalıdır.
 • Son 6 ay içerisinde çektirilmiş, 35-40mm, objektife direkt bakan, yüz hatlarının açık seçik ayırt edilmesini sağlayacak biçimde, beyaz arka planlı, iki adet vesikalık fotoğraf.
 • Güncel pasaport aslı
 • Çipli (bordo) pasaportunuzun 1. ve 2. Sayfa, varsa lacivert pasaportunuzun 1., 2., 3., temdit (Geçerlilik süresini gösteren tüm sayfalar), son sayfa (60.); varsa Schengen, Amerika, İngiltere, Romanya, Bulgaristan vizelerinin ve giriş-çıkış damgalarının bulunduğu sayfa fotokopileri.
 • Son 10 sene içerisinde çıkartılmış pasaportunuzun geçerlilik süresi verilecek muhtemel vize bitim tarihinden itibaren en az üç ay olmalıdır. Ayrıca en az bir boş sayfası bulunmalıdır.
 • Pasaport sahibine ait üzerinde T.C. Kimlik No yazılı 1 adet Nüfus Cüzdanı (Kimlik) fotokopisi getirilmesi zorunludur.
 • AB Üye Ülkelerde ikamet edilecek süre zarfında (talep edilen vizenin süresini kapsar nitelikte) meydana gelebilecek sağlık nedenleri, acil tedavi, acil yatış veya vefata bağlı yurda dönüş masraflarını karşılayabilecek uygun ve geçerli seyahat sağlık sigortası. Sigorta AB Üye Ülkelerin tamamında geçerli olmalı, öngörülen transit ve ikamet süresini kapsamalıdır. Asgari poliçe tutarı 000 Euro teminatlı olmalıdır.
 • Şirket antetli kağıdına İngilizce veya İtalyanca seyahat amacını, kalınacak süreyi, her türlü kalış-olası sağlık masraflarının karşılanacağını belirten, çalışanın firmadaki görevini, işe giriş tarihini, maaşını belirten şirket yetkilisinin adı-soyadı-kaşe- imzası bulunan vize talep dilekçe aslı. (şirket kaşesi imzanın yanına yada aşağısına vurulmalıdır.)
 • İtalya’daki şirketten sitemizde (bkz.iDATA Ek Formlar) bulunan ticari davetiye formunun şirketin yasal temsilcisi tarafından imzalanmış, kaşelenmiş ve doldurulmuş halinin okunaklı faksı.
 • Davet mektubunu imzalayan yetkiliye ait kimlik belgesinin okunaklı fotokopisi (üzerinde imzası bulunan). Davet formunu imzalayan yetkili AB vatandaşı değil ise İtalyadaki oturum iznin fotokopisi.
 • İtalya’da davet formunu gönderen şirkete ait Visura Camerale (ticaret sicil).
 • Varsa İtalya’daki firmayla aranızdaki fatura, akreditif vs… fotokopileri.
 • Şirketin imza sirküleri okunaklı fotokopisi.
 • Faaliyet belgesi son üç ay içerisinde alınmış olmalı, aslı ve fotokopisi getirilmelidir.
 • Vergi levhası fotokopisi.
 • Ticaret Sicil Gazete veya bağlı bulunulan oda kaydının okunaklı fotokopisi.
 • Şirkete ait son üç aylık dönemi kapsayan banka cüzdanlarının aslı ve okunaklı fotokopileri veya bankadan alınmış imzalı kaşeli hesap ekstresi aslı; İlk schengen vizesi alacak olan kişiler son üç aylık banka cüzdanlarının aslı ve okunaklı fotokopileri veya bankadan alınmış imzalı kaşeli hesap ekstresi aslı ve ekinde imzalayan kişinin imza yetkisini gösteren banka imza sirküleri.
 • İtalya İçişleri Bakanlığı’nın yürürlükteki düzenlemeleri ile kalış süresine göre tespit edilen tutarlara uygun maddi imkanlar.
 • SGK işe giriş bildirgesi okunaklı fotokopisi.
 • SGK son 4 aya ait prim bildirgeleri veya internetten alınacak SGK Hizmet Dökümü Cetveli.
 • Emekli olarak çalışanlardan son 4 aya ait sosyal güvenlik destek prim dökümleri.
 • Maaş bordrosunun son 3 aya ait kaşeli-imzalı fotokopileri.
 • Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı olmayan iş yerlerinden (emekli sandığı vs…) bağlı bulundukları-ödeme yaptıkları kurumdan antetli kağıda kaşeli imzalı ekinde imza sirküleri ile yazı gelecek.
 • Hiçbir sosyal kuruma bağlı olmayan personel için noter onaylı iş akdi.
 • Gidiş – dönüş uçak ve otel (konaklama) rezervasyonları.
 • Vize harç bedeli iDATA ofislerinde nakit olarak ödenecektir.

UYARI

 • Başvuru sahibi Türk vatandaşı değil ise; Türkiye Cumhuriyeti tarafından verilen ve süresi planlanan seyahat tarihinden en erken üç ay sonra biten ikamet tezkeresi.
 • İtalya’da bir evde kalmak üzere davetli olanlara davet eden kişiden davet mektubu ve tatbik imzası bulunan kimlik fotokopisi; Davet eden kişi Avrupa Birliği vatandaşı değil ise ilave oturma izni gerekmektedir.
 • Soyadı tutmama, boşanma, Avrupa Birliği vatandaşı yakını olma vs… gibi durumlarda başvuru sahiplerinin vukuatlı nüfus kayıt örneği ibraz etmeleri gerekebilir.
 • Ekonomik olarak başkalarına bağımlı olan şahıslar (ör. öğrenciler, reşit olmayanlar, eşler/ev hanımı) ve geçimi ebeveynleri veya eşi tarafından sağlananlar, nüfus kayıt örneklerini, geçimlerini sağlayan aile bireylerinin mali durumunu gösterir evrakları (iDATA turistik evrak listelerine bkz.) kendilerini destekleyen aile bireyinin maddi yükümlülüğü üstlendiğini beyan eder mektubuyla birlikte imzanın o şahsa ait olduğunu ispatlayan resmi bir evrak (ehliyet, pasaport fotokopisi vs..) getirmelidirler.
 • Maddi olarak sizi İtalya’dan davet eden kişi destekliyorsa İtalya’da bir bankadan yapılmış olan banka teminat mektubu aslı ve fotokopisi gerekmektedir. Bu teminat şekli yalnızca turistik vize başvurularında geçerlidir.
 • Aynı seyahat süresince birden fazla schengen ülke ziyareti gerçekleştirilecek ise seyahatin tamamında en çok hangi schengen ülkesinde kalış yapılacaksa o ülkenin vizesine başvuru yapılmalıdır.

TİCARİ ZİYARET İÇİN GEREKEN BELGELER (Serbest Meslek)

 • Başvuru Formu: Tüm sorular başvuru sahibi tarafından cevaplandırılmış ve form başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalıdır Dikkat edilmesi gereken başvuru formunda çift imza yeri vardır (37.soru ve 4. syf. son soru/kutucuk ) ve başvuru tarihi atılmalıdır.
 • Son 6 ay içerisinde çektirilmiş, 35-40mm, objektife direkt bakan, yüz hatlarının açık seçik ayırt edilmesini sağlayacak biçimde, beyaz arka planlı, iki adet vesikalık fotoğraf
 • Güncel pasaport aslı
 • Çipli (bordo) pasaportunuzun 1. ve 2. Sayfa, varsa lacivert pasaportunuzun 1., 2., 3., temdit (Geçerlilik süresini gösteren tüm sayfalar), son sayfa (60.); varsa Schengen, Amerika, İngiltere, Romanya, Bulgaristan vizelerinin ve giriş-çıkış damgalarının bulunduğu sayfa fotokopileri.
 • Son 10 sene içerisinde çıkartılmış pasaportunuzun geçerlilik süresi verilecek muhtemel vize bitim tarihinden itibaren en az üç ay olmalıdır. Ayrıca en az bir boş sayfası bulunmalıdır.
 • Pasaport sahibine ait üzerinde T.C. Kimlik No yazılı 1 adet Nüfus Cüzdanı (Kimlik) fotokopisi getirilmesi zorunludur.
 • AB Üye Ülkelerde ikamet edilecek süre zarfında (talep edilen vizenin süresini kapsar nitelikte) meydana gelebilecek sağlık nedenleri, acil tedavi, acil yatış veya vefata bağlı yurda dönüş masraflarını karşılayabilecek uygun ve geçerli seyahat sağlık sigortası. Sigorta AB Üye Ülkelerin tamamında geçerli olmalı, öngörülen transit ve ikamet süresini kapsamalıdır. Asgari poliçe tutarı 000 Euro teminatlı olmalıdır.
 • İtalya’daki şirketten sitemizde bulunan ticari davetiye formunun şirketin yasal temsilcisi tarafından imzalanmış, kaşelenmiş ve doldurulmuş halinin okunaklı faksı.
 • Davet mektubunu imzalayan yetkiliye ait kimlik belgesinin okunaklı fotokopisi (üzerinde imzası bulunan). Davet formunu imzalayan yetkili AB vatandaşı değil ise İtalyadaki oturum iznin fotokopisi.
 • İtalya’da davet formunu gönderen şirkete ait Visura Camerale (ticaret sicil).
 • Varsa İtalya’daki firmayla aranızdaki fatura, akreditif vs… fotokopileri.
 • Şahsın antetli kağıdına (varsa ) İtalyanca veya İngilizce seyahat amacını, kalınacak süreyi, her türlü kalış-olası sağlık masraflarının karşılanacağını belirten ad-soyad-ıslak kaşe – imzası bulunan vize talep dilekçe aslı.
 • Şahsın imza beyannamesi.
 • Vergi levhası fotokopisi.
 • İlgilinin bağlı bulunduğu meslek odasına kayıt belgesi aslı ve fotokopisi getirilmelidir.
 • Şahsına ait son üç aylık dönemi kapsayan banka cüzdanlarının aslı ve okunaklı fotokopileri veya bankadan alınmış imzalı kaşeli hesap ekstresi aslı; İlk schengen vizesi alacak olan kişiler son üç aylık banka cüzdanlarının aslı ve okunaklı fotokopileri veya bankadan alınmış imzalı kaşeli hesap ekstresi aslı ve ekinde imzalayan kişinin imza yetkisini gösteren banka imza sirküleri.
 • İtalya İçişleri Bakanlığı’nın yürürlükteki düzenlemeleri ile kalış süresine göre tespit edilen tutarlara uygun maddi imkanlar
 • Gidiş – dönüş uçak ve otel (konaklama)rezervasyonları.
 • Vize harç bedeli iDATA ofislerinde nakit olarak ödenecektir.

UYARI

 • Başvurularınızın değerlendirilmesi için İtalyan Konsolosluğu tarafından mülakata çağırılabilirsiniz ve Yukarıda belirtilen maddelere ek olarak konsolosluk tarafından başka belgeler de getirmeniz istenebilir. Her iki durumda da vize işlem süresi ve pasaport teslim tarihi değişebilir.
 • Başvuru formunda belirtilen telefon numaraları başvuru sahibine ait olmalıdır.
 • Başvuru sahibi Türk vatandaşı değil ise; Türkiye Cumhuriyeti tarafından verilen ve süresi planlanan seyahat tarihinden en erken üç ay sonra biten ikamet tezkeresi.
 • İtalya’da bir evde kalmak üzere davetli olanlara davet eden kişiden davet mektubu ve tatbik imzası bulunan kimlik fotokopisi; Davet eden kişi Avrupa Birliği vatandaşı değil ise ilave oturma izni gerekmektedir. (Davet mektubu örneği için bkz. iDATA Ek Formlar)
 • Soyadı tutmama, boşanma, Avrupa Birliği vatandaşı yakını olma vs… gibi durumlarda başvuru sahiplerinin vukuatlı nüfus kayıt örneği ibraz etmeleri gerekebilir.

Ekonomik olarak başkalarına bağımlı olan şahıslar (ör. öğrenciler, reşit olmayanlar, eşler/ev hanımı) ve geçimi ebeveynleri veya eşi tarafından sağlananlar, nüfus kayıt örneklerini, geçimlerini sağlayan aile bireylerinin mali durumunu gösterir evrakları (iDATA turistik evrak listelerine bkz.) kendilerini destekleyen aile bireyinin maddi yükümlülüğü üstlendiğini beyan eder mektubuyla birlikte imzanın o şahsa ait olduğunu ispatlayan resmi bir evrak (ehliyet, pasaport fotokopisi vs..) getirmelidirler.

 • Maddi olarak sizi İtalya’dan davet eden kişi destekliyorsa İtalya’da bir bankadan yapılmış olan banka teminat mektubu aslı ve fotokopisi gerekmektedir. Bu teminat şekli yalnızca turistik vize başvurularında geçerlidir.

Başvuru sahibinin ve/veya eşinin birinci derece akrabalarından biri AB vatandaşı ise yakınlık derecesini belgeleyen evrak ile birlikte Konsolosluğa hitaben yazacağı bir dilekçede başvuru sahibi için vize talebinde bulunacak.

TİCARİ ZİYARET İÇİN GEREKEN BELGELER (İşveren)

 • Başvuru Formu: Tüm sorular başvuru sahibi tarafından cevaplandırılmış ve form başvuru sahibi tarafından imzalanmış olmalıdır Dikkat edilmesi gereken başvuru formunda çift imza yeri vardır (37.soru ve 4. syf. son soru/kutucuk ) ve başvuru tarihi atılmalıdır.
 • Son 6 ay içerisinde çektirilmiş, 35-40mm, objektife direkt bakan, yüz hatlarının açık seçik ayırt edilmesini sağlayacak biçimde, beyaz arka planlı, iki adet vesikalık fotoğraf.
 • Güncel pasaport aslı
 • Çipli (bordo) pasaportunuzun 1. ve 2. Sayfa, varsa lacivert pasaportunuzun 1., 2., 3., temdit (Geçerlilik süresini gösteren tüm sayfalar), son sayfa (60.); varsa Schengen, Amerika, İngiltere, Romanya, Bulgaristan vizelerinin ve giriş-çıkış damgalarının bulunduğu sayfa fotokopileri.
 • Son 10 sene içerisinde çıkartılmış pasaportunuzun geçerlilik süresi verilecek muhtemel vize bitim tarihinden itibaren en az üç ay olmalıdır. Ayrıca en az bir boş sayfası bulunmalıdır.
 • Pasaport sahibine ait üzerinde T.C. Kimlik No yazılı 1 adet Nüfus Cüzdanı (Kimlik) fotokopisi getirilmesi zorunludur.
 • AB Üye Ülkelerde ikamet edilecek süre zarfında (talep edilen vizenin süresini kapsar nitelikte) meydana gelebilecek sağlık nedenleri, acil tedavi, acil yatış veya vefata bağlı yurda dönüş masraflarını karşılayabilecek uygun ve geçerli seyahat sağlık sigortası. Sigorta AB Üye Ülkelerin tamamında geçerli olmalı, öngörülen transit ve ikamet süresini kapsamalıdır. Asgari poliçe tutarı 000 Euro teminatlı olmalıdır.
 • İtalya’daki şirketten sitemizde bulunan ticari davetiye formunun şirketin yasal temsilcisi tarafından imzalanmış, kaşelenmiş ve doldurulmuş halinin okunaklı faksı.
 • Davet mektubunu imzalayan yetkiliye ait kimlik belgesinin okunaklı fotokopisi (üzerinde imzası bulunan). Davet formunu imzalayan yetkili AB vatandaşı değil ise İtalyadaki oturum iznin fotokopisi.
 • İtalya’da davet formunu gönderen şirkete ait Visura Camerale (ticaret sicil).
 • Varsa İtalya’daki firmayla aranızdaki fatura, akreditif vs… fotokopileri.
 • Şirket antetli kağıdına İtalyanca veya İngilizce seyahat amacını, kalınacak süreyi, her türlü kalış-olası sağlık masraflarının karşılanacağını belirten ve şirket yetkilisinin adı-soyadı-ıslak kaşe – imzası bulunan vize talep dilekçe aslı. (şirket kaşesi imzanın yanına yada aşağısına vurulmalıdır.)
 • Şirketin imza sirküleri okunaklı fotokopisi (son bir sene içerisinde çıkartılmış veya geçerliliği devam ediyor olmalı).
 • Faaliyet belgesi son üç ay içerisinde alınmış olmalı, aslı ve fotokopisi getirilmelidir.
 • Vergi levhası fotokopisi.
 • Ticaret Sicil Gazete veya bağlı bulunulan oda kaydının okunaklı fotokopisi.
 • Şirkete veya şahsına ait son üç aylık dönemi kapsayan banka cüzdanlarının aslı ve okunaklı fotokopileri veya bankadan alınmış imzalı kaşeli hesap ekstresi aslı; İlk schengen vizesi alacak olan kişiler son üç aylık banka cüzdanlarının aslı ve okunaklı fotokopileri veya bankadan alınmış imzalı kaşeli hesap ekstresi aslı ve ekinde imzalayan kişinin imza yetkisini gösteren banka imza sirküleri
 • İtalya İçişleri Bakanlığı’nın yürürlükteki düzenlemeleri ile kalış süresine göre tespit edilen tutarlara uygun maddi imkanlar (ilgili sayfaya bakınız ).
 • Gidiş – dönüş uçak ve otel (konaklama)rezervasyonları.
 • Vize harç bedeli iDATA ofislerinde nakit olarak ödenecektir.

UYARI

 • Başvurularınızın değerlendirilmesi için İtalyan Konsolosluğu tarafından mülakata çağırılabilirsiniz ve Yukarıda belirtilen maddelere ek olarak konsolosluk tarafından başka belgeler de getirmeniz istenebilir. Her iki durumda da vize işlem süresi ve pasaport teslim tarihi değişebilir.
 • Başvuru formunda belirtilen telefon numaraları başvuru sahibine ait olmalıdır.
 • Başvuru sahibi Türk vatandaşı değil ise; Türkiye Cumhuriyeti tarafından verilen ve süresi planlanan seyahat tarihinden en erken üç ay sonra biten ikamet tezkeresi.
 • Reşit olmayan çocuklar anne veya babaları ile seyahat etmedikleri durumlarda yanlarında refakat edecek olan kişi için ebeveynlerden kişiye düzenlenmiş izin yazısı aslı.
 • İtalya’da bir evde kalmak üzere davetli olanlara davet eden kişiden davet mektubu ve tatbik imzası bulunan kimlik fotokopisi; Davet eden kişi Avrupa Birliği vatandaşı değil ise ilave oturma izni gerekmektedir.
 • Soyadı tutmama, boşanma, Avrupa Birliği vatandaşı yakını olma vs… gibi durumlarda başvuru sahiplerinin vukuatlı nüfus kayıt örneği ibraz etmeleri gerekebilir.

Ekonomik olarak başkalarına bağımlı olan şahıslar (ör. öğrenciler, reşit olmayanlar, eşler/ev hanımı) ve geçimi ebeveynleri veya eşi tarafından sağlananlar, nüfus kayıt örneklerini, geçimlerini sağlayan aile bireylerinin mali durumunu gösterir evrakları (iDATA turistik evrak listelerine bkz.) kendilerini destekleyen aile bireyinin maddi yükümlülüğü üstlendiğini beyan eder mektubuyla birlikte imzanın o şahsa ait olduğunu ispatlayan resmi bir evrak (ehliyet, pasaport fotokopisi vs..) getirmelidirler.

 • Maddi olarak sizi İtalya’dan davet eden kişi destekliyorsa İtalya’da bir bankadan yapılmış olan banka teminat mektubu aslı ve fotokopisi gerekmektedir. Bu teminat şekli yalnızca turistik vize başvurularında geçerlidir.

Başvuru sahibinin ve/veya eşinin birinci derece akrabalarından biri AB vatandaşı ise yakınlık derecesini belgeleyen evrak ile birlikte Konsolosluğa hitaben yazacağı bir dilekçede başvuru sahibi için vize talebinde bulunacak

 

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.